ALARM FOCUS

duben 2015

ALARM FOCUS - téma IB / ICT
ALARM FOCUS - téma IB / ICT

ALARM FOCUS

léto 2014

ALARM FOCUS - téma ACS / MZS
ico


Úvodní stránka » ALARM FOCUS

TZB-info

Logo TZB-info


 

 Siemens

AXIS-


logo ABBAS

 

 

Anketa

Které z bezpečnostních IP-CCTV kamer by jste rádi viděli v letošním testu?

Počet hlasů: 396

 

banner Svetluska

konference TZB pro FOR ARCH 2016


 

ALARM FOCUS - logo

Těší nás, že Vás touto cestou můžeme informovat o novém odborném časopise se zaměřením na problematiku bezpečnostních technologií. 

Podnětem, na základě kterého jsme se rozhodli pořádání pravidelných konferencí rozšířit o publikační činnost, byly závěry hodnocení posledních dvou loňských konferencí. Nejčastěji vzneseným požadavkem bylo dodání přednášek v tiskové podobě – nejlépe v uceleném sborníku.

Odborně - informační, bezpečnostní portál ORSEC si již u svého vzniku dal za jeden z cílů skládání komplexních informací k jednotlivým odvětvím. Pro projekt časopisu ALARM FOCUS jsme záběr z původního rozsahu portálu rozšířili o související oblasti, jako jsou:

  • „Informační a komunikační technologie “
  • „Bezpečnostní politika“
  • „Bezpečnostní činnosti“
  • „Inteligentní budovy“
  • „Legislativa“

S prvním letošním číslem se můžete seznámit již v období jarních veletrhů ISET/PYROS. Vaše náměty a témata na vše, co od odborného časopisu očekáváte, velice rádi přivítáme již dnes. Snahou je, aby portál byl zajímavým a především přínosným pro všechny, kteří se v oboru bezpečnostních systémů pohybují i pro ty, kteří potřebné informace a kontakty teprve hledají.

Odbornými partnery časopisu ALARM FOCUS jsou:

  • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
  • Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
  • Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FAI UTB)